• Kościół Ewangelicki w Dębowcu

Hasło roku 2017

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza.